Gode nyheter som Pangolin lagret på Jalan flyplass i Malaysia

Ifølge Borneo Post kom Sandakan Wildlife Department i besittelse av en levende Sunda pangolin denne uken som en lokal mann fant på Jalan Airport i Malaysia på lørdag.
Dyret, som anslås å være omtrent ett år gammelt, ble funnet av Riduan Hassan.

“Sunda pangolin vil bli sendt til Sepilok Orang Utan Conservation Center for videre tiltak før det blir frigjort tilbake til sin habitat,” uttalte Wildlife Department offiser Hussien Muin.
Beskyttelsesstatusen til Sunda Pangolin i staten har blitt oppgradert fra Del 1 Plan 2 til en ny status Del 1 Plan 1.

Under den oppgraderte statusen er det forbudt å jakte, forbruke eller selge pangoliner for sine deler, og lovovertredere kan møte maksimumsstraffen som mandat av Wildlife Conservation Enactment i 1997.
Avdelingen roste Riduan og følte oppmuntret til at denne historien kunne bidra til å øke bevisstheten i å beskytte dyreliv som Sunda pangolin.